top of page

Lokaal

Al meer dan 15 jaar was er sprake van het bouwen van een nieuw lokaal. Het eerste gebouw was een tweedehands schoollokaal dat in de jaren ‘80 uit de haven van Antwerpen overgebracht werd en ingericht werd als jeugdlokaal. Het heeft er uiteindelijk iets meer dan 33 jaar gestaan en het was door de vele mankementen niet meer geschikt om als Chiroheem te dienen.

De vorige generaties leiding hebben doorheen de jaren met hun enorme inzet een mooie som bij elkaar gebracht, al konden we daar geen volledig gebouw van financieren. Dankzij de uitgebreide ondersteuning van de gemeente Zandhoven en een ongelofelijke groep vrijwilligers die elke zaterdag letterlijk zijn steentje kwam bijdragen. Deze bestaat voornamelijk uit papa’s van leden en leiding, alsook onze Volwassen Begeleider. Wij kunnen als Chiro uiteraard alleen maar eeuwige dank betuigen naar de afgelopen en huidige generaties leiding die hun schouders hebben gezet onder dit project, de volhardende groep vrijwilligers en de steun van sponsors en gemeente.

Screenshot from 2023-08-06 22-28-22.png

We hebben in het voorjaar van 2018 onze bouwplannen voorgelegd aan een bevriende architect, die ook nog enkele jaren leiding is geweest in onze Chiro. Met deze plannen hebben we in augustus 2018 de eerste contacten gelegd met de gemeente over het medefinancieren van ons bouwproject. 

 

Toen de gemeente had uitgesproken dat het lokaal er moest en zou komen, zijn wij in gang geschoten om extra acties te bedenken waarmee we nog extra geld in het laatje konden krijgen. Naast de evenementen, het zoeken van sponsors, het leggen van contacten met organisaties en bedrijven, zijn we in september 2019 in het dorp van Massenhoven rondgegaan met een symbolische stenenverkoop.

Sinds november 2022 is ons nieuw lokaal in gebruik en bieden we hiermee niet alleen de huidige leden en leiding een nieuw lokaal, maar ook de vele generaties na ons!

Screenshot from 2023-08-06 22-25-33.png
317084229_10231063523997287_3269057026479532803_n.jpg

De officiële inhuldiging van het oude lokaal op zaterdag 20 september 1986 en het nieuwe lokaal op zaterdag 26 november 2022.

Praktisch

Aan onze lokalen ligt een groot grasveld en in de buurt zijn verschillende bossen en pleintjes om te ravotten. Omdat we onze leden graag met de fiets zien komen, hebben we op het terrein zelf een fietsenstalling. Wie van verder komt, kan met de auto op de parkeerplaatsen naast de Chiro terecht.
Om onze lokalen vlot te vinden, is het handig om te weten dat deze gelegen zijn naast het kerkhof van Massenhoven.

bottom of page